Schriftzug Stefan Rösli_0102_250.jpg
01 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
02 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
03 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
04 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
05 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
06 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
07 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
08 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
09 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
10 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
11 STEFAN RÖSLI 2014.jpg
12 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
13 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
14 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
15 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
16 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
17 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
18 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
19 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
20 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
21 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
22 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
23 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
24 STEFAN RÖSLI 2014.JPG
01 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
02 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
03 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
04 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
05 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
06 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
07 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
08 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
09 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
10 STEFAN RÖSLI 1995.jpg
11 STEFAN RÖSLI 1995.jpg

1995

2011

2002

01 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
02 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
03 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
04 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
05 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
06 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
07 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
08 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
09 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
10 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
11 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
12 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
13 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
14 STEFAN RÖSLI 2002.jpg
01 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
02 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
03 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
04 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
05 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
06 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
07 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
08 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
09 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
10 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
11 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
12 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
13 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
14 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
15 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
16 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
17 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
18 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
19 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
20 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
21 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
22 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
23 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
24 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
25 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
26 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
27 STEFAN RÖSLI 2011.jpg
01 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
02 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
03 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
04 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
05 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
06 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
07 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
08 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
09 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
10 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
11 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
12 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
13 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
14 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
15 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
16 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
17 STEFAN RÖSLI 2012.jpg
18 STEFAN RÖSLI 2012.jpg

2012

01 STEFAN RÖSLI 2013.jpg
02 STEFAN RÖSLI 2013.jpg
03 STEFAN RÖSLI 2013.jpg
04 STEFAN RÖSLI 2013.jpg
05 STEFAN RÖSLI, AM WASSER 1, 200x234cm.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 1, AUSSCHNITT 1.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 1, AUSSCHNITT 2.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 2, 240x200cm.jpg
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 2, AUSSCHNITT 1.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 2, AUSSCHNITT 3.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 2, AUSSCHNITT 4.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 3, 175x220cm.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 3, AUSSCHNITT 1.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 4, 120x274cm.jpg
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 4, AUSSCHNITT 1.JPG
STEFAN RÖSLI, AM WASSER 4, AUSSCHNITT 2.JPG

2013

2014

01 CATHEDRAL STEFAN RÖSLI 1996.jpg
02 CATHEDRAL STEFAN RÖSLI 1996.jpg
03 CATHEDRAL STEFAN RÖSLI 1996.jpg
04 CATHEDRAL STEFAN RÖSLI 1996.jpg

1996

01 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
02 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
03 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
04 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
05 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
06 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
07 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
08 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
09 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
10 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
11 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
12 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
13 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
14 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
15 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
16 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg
17 VOTIV STEFAN RÖSLI 1997.jpg

1997

2015

BOOT _WASSER
DAS LEUCHTEN DES GRALS (AUSSCHNITT)
DAS LEUCHTEN DES GRALS
FIGUR
GEFÄSS 1
GEFÄSS 2
GEFÄSS 3
GRAL 1
GRAL 2
NARBE
TISCH_ HAUS_ SCHALE
WANDERSTAB
01 STEFAN RÖSLI 2015 HAARHAUFEN.jpg
02 STEFAN RÖSLI HEMD MANN.jpg
03 STEFAN RÖSLI 2015 HEMD MANN.jpg
04 STEFAN RÖSLI HEMD FRAU.jpg
05 STEFAN RÖSLI 2015 KAPUZE.jpg
06 STEFAN RÖSLI 2015 KAPUZE.jpg
07 STEFAN RÖSLI 2015 KOPF.jpg
08 STEFAN RÖSLI 2015 KOPF.jpg
09 STEFAN RÖSLI 2015 MENSCHENHAUFEN.jpg
10 STEFAN RÖSLI DARK SIDE 2.jpg
11 STEFAN RÖSLI DARK SIDE 2.JPG
12 STEFAN RÖSLI DARK SIDE 2.jpg
14 STEFAN RÖSLI WACHS.jpg
15 STEFAN RÖSLI WACHS.JPG
16 STEFAN RÖSLI.jpg
17 STEFAN RÖSLI.jpg
01 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
02 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
03 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
04 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
05 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
06 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
07 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
08 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
09 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
10 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
11 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
12 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
13 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
14 STEFAN RÖSLI 1994.jpg
15 STEFAN RÖSLI 1994.jpg

1994

10 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
09 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
08 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
07 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
06 STEFAN RÖSLI 2001.JPG
05 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
04 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
03 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
02 STEFAN RÖSLI 2001.jpg
01 STEFAN RÖSLI 2001.jpg

2001

01 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
02 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
03 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
04 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
05 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
06 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
07 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
08 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
09 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
10 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
11 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
12 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
13 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
14 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
15 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg
16 STEFAN RÖSLI 1990 MALEREI.jpg

1990

1988

01 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
02 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
03 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
04 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
05 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
06 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
07 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
08 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
09 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
10 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
11 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
12 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
13 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
14 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
15 STEFAN RÖSLI 1988 MALEREI.jpg
01 STEFAN RÖSLI 1980 STELEN.jpg
02 STEFAN RÖSLI 1980 STELEN.jpg
03 STEFAN RÖSLI 1980 SCHRIFT.jpg
04 STEFAN RÖSLI 1980 SCHRIFT.jpg
05 STEFAN RÖSLI 1980 SCHRIFT.jpg
06 STEFAN RÖSLI 1980 SCHRIFT.jpg
07 STEFAN RÖSLI 1980 TOTEM.jpg
08 STEFAN RÖSLI 1980 TOTEM.jpg
09 STEFAN RÖSLI 1980 TOTEM.jpg
10 STEFAN RÖSLI 1980 SCHRIFT.jpg
11 STEFAN RÖSLI 1980 SCHRIFT.jpg
12 STEFAN RÖSLI 1980 SCHRIFT.jpg
13 STEFAN RÖSLI 1980 INDUSTRIEFENSTER.jpg
14 STEFAN RÖSLI 1980 INDUSTRIEFENSTER.jpg
15 STEFAN RÖSLI 1980 INDUSTRIEFENSTER.jpg
16 STEFAN RÖSLI 1980 INDUSTRIEFENSTER.jpg
17 STEFAN RÖSLI 1980 INDUSTRIEFENSTER.jpg

1980

01 DARK SIDE
02 MANN OHNE GESICHT_1
03 MANN OHNE GESICHT_ 2
04 AUSSCHNITT 1
05 MANN OHNE GESICHT, AUSSCHNITT
19 KLOTZ 1
20 KLOTZ 2
21 KLOTZ 3
22 KLOTZ 4
23 KLOTZ 5
24 KLOTZ 6
25 KLOTZ 7
26 KLOTZ 8
SITUATION
SPERRE (2)
SPERRE AUSSCHNITT 2
SPERRE AUSSCHNITT_ 1
THREE WOMEN
WOMAN 1 AUSSCHNITT
WOMAN 1
WOMAN 2
WOMAN 3
WOMAN AUSSCHNITT
WOMAN AUSSCHNITT_1
WOMAN AUSSCHNITT_2
WOMAN SMILING_ 4 AUSSCHNITT
WOMAN SMILING_1
WOMAN SMILING_2
WOMAN SMILING_3
WOMAN _1

2016

01_TAPETEN SPITAL SURSEE
02_TAPETEN SPITAL SURSEE
 03_AUSSCHNITT1_1
04_ AUSSCHNITT 3
05_ AUSSCHNITT 4
06_ AUSSCHNITT 6
TAPETEN NOTFALL KT. SPITAL LUZERN
08_TAPETE
09_ AUSSCHNITT7
10_ AUSSCHNITT 8
11_ AUSSCHNITT 9
12_ AUSSCHNITT 10
13_ AUSSCHNITT 11
14_ AUSSCHNITT 12
15-BOOMERANG 2 70x150
15_BOOMERANG
16_BOOMERANG1 70 x150
17_BOOMERANG 3 70x150
18_AUSSCHNITT BOOMERANG
19_AUSSCHNITT BOOMERANG
20_AUSSCHNITT BOOMERANG
21_ AUSSCHNITT BOOMERANG
22_ AUSSCHNITT BOOMERANG
23_WRAPPED WOMEN
24_WRAPPED WOMAN 1 100x150
25 _WRAPPED WOMAN 2 100x150
26_WRAPPED WOMAN 3 100x150
27_ AUSSCHNITT
28_ AUSSCHNITT 1
30_ AUSSCHNITT 3
31_ BIG FENCE
32_ BIG FENCE AUSSCHNITT
33_LIEGENDER 168x198
34_ LIEGENDER AUSSCHNITT
35_ZERFURCHTER BERG 1
36_ZERFURCHTER BERG 2
37_ZERFURCHTER BERG 3

2017

This site is designed and made by SEEGAS® Lucerne, Copyright © 2015 - All rights reserved.